Zakres terytorialny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Stanisław Prus jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, która obejmuje dzielnicę Krzyki miasta Wrocławia oraz gminy Kobierzyce, Sobótka i Żórawina

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (Art. 8.6 ustawy oksie)


 

Właściwość terytorialna: