Kontakt

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus
Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu, uprzejmie informuje, iż mając na uwadze okoliczności
związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2
strony oraz uczestnicy postępowań egzekucyjnych będą przyjmowani
wyłącznie w maseczkach ochronnych.

W przypadku kiedy nie jest wymagane osobiste stawiennictwo
prosimy o skorzystanie z kontaktu z Kancelarią Komorniczą nr XIX w sposób:
1. e-mailowy na adres: wroclaw11@komornik.pl,
2. telefoniczny: 71 344 70 19
3. korespondencyjny: ul. Kościuszki 6/10, 50-038 Wrocław

Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Kancelarii nr
71 1020 5242 0000 2702 0019 6238
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko

     Kancelaria Komornika Sądowego         

 przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków

                     Stanisława Prusa

         

ul. Kościuszki 6/10

50-038 Wrocław

tel.:  71 344 70 19
fax.: 71 344 70 17
e-mail: wroclaw11@komornik.pl
Bank: PKO BP SA III O/Wrocław
nr konta: 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238
 

Kancelaria czynna:

  • pn, śr, czw: 8:00-16:00
  • wtorek:  8:00-17:00
  • piątek:  8:00-15:00

Komornik przyjmuje strony osobiście:

  • wtorek: 12:00-14:00
  • czwartek: 10:00-12:00

 

 WYŚLIJ ZAPYTANIE: